ផ្ទះល្វែងជួលនៅ​ឬស្សីកែវ

Location

Russei Keo

Type

Flat for rent

Rooms

Share


1/5
Property Attributes

 • Code PP097959
 • Price $200 / Month
 • Location Russei Keo
 • AddressRuessei Keo, Russei Keo, Phnom Penh
 • Rooms1
 • Car Parking1
 • Moto Parking1
 • Last update10 May 2021
 • Update byWann San
 • Page view26
Check Available Rooms
Property Features

 • ផ្ទះអាចរកស៊ីបាន​និងស្នាក់នៅ 
 • ទំហំផ្ទះ ៣ម​x ១១ម​
 • មាន២បន្ទប់គេង​
 • មាន២បន្ទប់ទឹក
 • ម៉ាស៊ីនត្រេជាក់
 • ទឹកភ្លើងរដ្ឋ
Add to wishlist
Search

Contact RENT KH

Phnom Penh

+855 012 320 710

[email protected]
Contact RENT KH

Phnom Penh
+855 012 320 710
[email protected]