ផ្ទះល្វែងនៅបឹងសាឡាង

Location

Toul Kork

Type

Flat for rent

Rooms

Share


1/26
Property Attributes

 • Code PP097286
 • Price $1,500 / Month
 • Location Toul Kork
 • AddressBoeng Salang, Toul Kork, Phnom Penh
 • Rooms1
 • Car Parking1
 • Moto Parking1
 • Last update15 Jan 2021
 • Update byMao Dalis
 • Page view3
Check Available Rooms
Property Features

 • ផ្ទះនៅលើផ្លូវធំ
 • ទំហំផ្ទះ 4m x 20m
 • មានចំនួន​ 3 ជាន់
 • មាន​បន្ទប់គេង 5 បន្ទប់ទឹក 3
 • ងាយស្រួលសម្រាប់បើកអាជីវកម្ម
 • ងាយស្រួលសម្រាប់រស់នៅ
Add to wishlist
Search

Contact RENT KH

Phnom Penh

+855 012 320 710

[email protected]
Contact RENT KH

Phnom Penh
+855 012 320 710
[email protected]