វីឡានៅវិមានភ្នំពេញ

Location

Russei Keo

Type

Villa for rent

Units

Share


1/6
Property Attributes

 • Code PP097878
 • Price $600 / Month
 • Location Russei Keo
 • AddressChrang Chamreh I, Russei Keo, Phnom Penh
 • Units1
 • Car Parking2
 • Moto Parking4
 • Last update09 Apr 2021
 • Update byPhan Lida
 • Page view21
Check Available Units
Property Features

 • មានផាសុខភាព
 • អាចបើកជាការិយាល័យការងារ
 • មាន ៤បន្ទប់គេង
 • មាន ៥​បន្ទប់ទឹក
 • មាន ១បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • មាន ១ផ្ទះបាយ
 • មានវេរ៉ង់ដា ១
 • មានចំណត់ ឡាន ២ នឹងចំណត់ម៉ូតូ​៤
 • មានកម្ពស់ ២ជាន់
 • ទំហំដី ទទឹង​ ៥.៥ម៉ែត្រ X បណ្ដោយ ២១ម៉ែត្រ
 • ទំហំផ្ទះ ទទឹង​ ៥.៥ម៉ែត្រ X បណ្ដោយ ១២.៥ម៉ែត្រ
Property Description

 • តម្លៃ ៦០០ដុល្លា
 • កុងត្រា​ ២ឆ្នាំឡើង
 • កក់ ២ខែ បង់ ១ខែមុន
Add to wishlist
Search

Contact RENT KH

Phnom Penh

+855 012 320 710

[email protected]
Contact RENT KH

Phnom Penh
+855 012 320 710
[email protected]