ឃ្លាំងសម្រាប់បើកហាងស៊ុបនៅផ្សារដើមថ្កូវ

Location

Chamkar Mon

Type

Warehouse for rent

Rooms

Share


1/3
Property Attributes

 • Code PP103912
 • Price $1,700/Month
 • Location Chamkar Mon
 • AddressPhsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking2
 • Moto Parking4
 • Last update30 Jun 2022
 • Update bySim Samedi
 • Page view9
Check Available Rooms
Property Features

 • តម្លៃជួល ១,៧០០ដុល្លា​រ​​ (ចរចា) / Rental Price: $ 1,700 /Month(Negotiate)
 • ទំហំដី ១៥ម x ២៥ម / Land Size:​ 15m x 25m
 • ទំហំឃ្លាំង ១៥ម x ២៥ម / Warehouse Size: 15m x 25m
 • ចំណតឡាន ២គ្រឿង / 2 Car Parking
 • ចំណតម៉ូតូ ៥គ្រឿង / 5 Motors Parking
Property Description

 • មានប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើង / There Is Water And Electricity System
 • មិនលិចទឹក / Non-Flooding
 • ទីតាំងល្អសម្រាប់បើកអាជីវកម្មនិងស្តុកទំនិញ / Great Location Doing Business And Stock Of Goods
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]