ឃ្លាំងអាជីវកម្មនៅបឹងកេងកង

Location

Boeng Keng Kang

Type

Warehouse for rent

Rooms

Share


1/3
Property Attributes

 • Code PP103712
 • Price $1,500/Month
 • Location Boeng Keng Kang
 • AddressBoeng Keng Kang Ti Bei, Boeng Keng Kang, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking1
 • Moto Parking5
 • Last update30 Jun 2022
 • Update bySim Liny
 • Page view4
Check Available Rooms
Property Features

 • ឃ្លាំងមានទំហំធំទូលាយ / The warehosue is specious
 • គ្មានសម្ភារៈ / Unfurnished
Property Description

 • តម្លៃជួល / Rental Price $1,500/Month (Negotiate)
 • ទំហំដី / Land Size: 10m x 20m
 • ទំហំឃ្លាំង / Warehouse Size: 9.5m x 20m
 • បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 1
 • នៅលើផ្លូវធំ / On Main Road
 • មិនលិចទឹក / Non-Flooding
 • ទីតាំងល្អសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនិងស្តុកអីវ៉ាន់ / Great location for doing business and stock of goods
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]