ផ្ទះអាជីវកម្មនៅគោរកា

Location

Praek Pnov

Type

Flat for rent

Rooms

Share


1/9
Property Attributes

 • Code PP103832
 • Price $800/Month
 • Location Praek Pnov
 • AddressAndoung, Kouk Roka, Praek Pnov, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking1
 • Moto Parking1
 • Last update30 Jun 2022
 • Update bySim Samedi
 • Page view0
Check Available Rooms
Property Features

 • ផ្ទះអាជីវកម្មនៅសង្កាត់គោករកា
 • ផ្ទះនៅលើផ្លូវធំ
 • តំបន់មិនលិចទឹក មានមនុស្សរស់ច្រើន
Property Description

 • តម្លៃជួល ៨០០ ដុល្លាក្នុងមួយខែ
 • ទំហំផ្ទះ ៤.២ម x ១៦ម
 • បន្ទប់គេង ៣
 • បន្ទប់ទឹក ៤
 • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ១
 • ផ្ទះបាយ ១
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]