អាគារនៅស្ទឹងមានជ័យ

Location

Mean Chey

Type

Building for rent

Rooms

Share


1/14
Property Attributes

 • Code PP102877
 • Price $2,500/Month
 • Location Mean Chey
 • AddressDamnak Thum, Stueng Mean chey 2, Mean Chey, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Last update03 Aug 2022
 • Update bySao Chanda
 • Page view7
Check Available Rooms
Property Features

 • ចំណតម៉ូតូធំទូលាយ
 • ស្ថិតនៅចម្ងាយ4នាទីពីផ្សារទំនេីបស្ទឹងមានជ័យថ្មី
 • ទីតាំងងាយស្រួយបេីកជា office រឺជាការរិយាល័យផ្សេងៗ 
 • ស្ថិតនៅតំបន់ប្រជុំជន
Property Description

 • អគារនៅស្ទឺងមានជ័យ/ Building at stueng mean chey
 • តម្លៃជួល/ Rental Price $2,500 /Month (Negotiable)
 • ទំហំដី/ Land Size: 12m x 20m
 • ទំហំអគារ / Building  Size Floor 12m x 20m
 • បន្ទប់  / 18 room 
 • បន្ទប់ទឹក  / 18 Bathroom 
 • ចំណតឡាន/ Car Parking 
 • ចំណតម៉ូតូ / Motor Parking
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]