វីឡាទោលនៅបឹងកេងកង

Location

Boeng Keng Kang

Type

Villa for rent

Units

Share


1/18
Property Attributes

 • Code PP103521
 • Price $2,100/Month
 • Location Boeng Keng Kang
 • AddressBoeng Keng Kang Ti Bei, Boeng Keng Kang, Phnom Penh Capital
 • Units1
 • Car Parking4
 • Moto Parking11
 • Last update30 Jun 2022
 • Update bySim Samedi
 • Page view1
Check Available Units
Property Features

 • ទីតាំងល្អសម្រាប់បើកការិយាល័យ ​/ Great location for office space
 • មានសម្ភារៈមួយចំនួន / Have some furnished 
Property Description

 • តម្លៃជួល / Rental price: $2,100/Month 
 • ទំហំដី / Land size: 15m x 16m
 • ទំហំផ្ទះ / House size: 14m x 14m 
 • បន្ទប់គេងចំនួន / Bedroom: 6
 • បន្ទប់ទឹកចំនួន / Bathroom: 9
 • ផ្ទះបាយ / Kitchen: 1
 • ចំណតឡាន / Car parking: 4
 • ចំណតម៉ូតូ / Moto parking: 11
 • នៅលើផ្លូវធំ / On main road
 • ល្អសម្រាប់ស្នាក់នៅ មានផាសុកភាព និងសុវិត្ថភាព / Good for living security and good safe 
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]