ផ្ទះអាជីវកម្មនៅ ៧មករា

Location

Prampir Meakkakra

Type

Flat for rent

Rooms

Share


1/3
Property Attributes

 • Code PP103302
 • Price $750/Month
 • Location Prampir Meakkakra
 • AddressVeal Vong, Prampir Meakkakra, Phnom Penh Capital
 • Rooms1
 • Car Parking1
 • Moto Parking2
 • Last update16 Jun 2022
 • Update byOnn E
 • Page view2
Check Available Rooms
Property Features

 • ទីតាំងល្អសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនិងស្នាក់នៅ / Good location for doing business and living
 • មានសម្ភារៈមួយចំនួន / Have some furnished
Property Description

 • តម្លៃជួល / Rental price: $750/Month 
 • ទំហំដី / Land size: 4m x 19m 
 • ទំហំផ្ទះ / House size: 4m x 15m
 • បន្ទប់គេង / Bedroom: 2
 • បន្ទប់ទឹក / Bathroom: 3
 • ចំណតឡាន / Car parking 1
 • ចំណតម៉ូតូ / Motor parking 2
 • នៅសល់ពីមុខផ្ទះ / Front space 4m
 • ទីតាំងល្អនិងសុវត្ថិភាព / Great location and security
Add to wishlist
Search

Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital

+855 012 320 710

[email protected]
Contact Cambodia's Property Rental Platform | RENT KH

Phnom Penh Capital
+855 012 320 710
[email protected]